Spotkanie z prof. Leszkiem Balcerowiczem

Posted on 2024-01-16

 

 

 

 

 

 

Monografia naukowa pod tytułem „Potencjał aglomeracji Trójmiasta i metodyka pomiaru jego wykorzystania” stanowi interdyscyplinarny zbiór opracowań powstałych w wyniku objęcia przez prof. Leszka Balcerowicza kierownictwa jednoimienną Katedrą im. Eugeniusza Kwiatkowskiego na Uniwersytecie Gdańskim. W wyniku współpracy naukowej pracowników Wydziałów: Ekonomicznego, Prawa i Administracji, Nauk społecznych oraz Zarządzania UG powstało wieloautorskie opracowanie obejmujące diagnozę, propozycje opomiarowania i zarys perspektyw rozwoju Trójmiejskiej Aglomeracji. Struktura książki obejmuje wielowymiarowe zagadnienia: prawne oraz regulacyjne, gospodarcze i ekonomiczne, społeczno-kulturowe, a także technologiczne. Podział jej treści został podporządkowany metodyce PEST, która m.in. pozwala na diagnozę, ocenę i identyfikację kluczowych czynników sukcesu oraz ryzyka regionu w ujęciu makroekonomicznym. Z uwagi na lokalizację Trójmiasta w regionie basenu Morza Bałtyckiego w opracowaniu nie zabrakło zagadnień związanych z transportem morskim, portami, turystyką oraz innymi kluczowymi i reprezentowanymi przez Pomorze sektorami.

 

 

 

 

 

 

 

Monografia naukowa pod tytułem „Potencjał aglomeracji Trójmiasta i metodyka pomiaru jego wykorzystania” stanowi interdyscyplinarny zbiór opracowań powstałych w wyniku objęcia przez prof. Leszka Balcerowicza kierownictwa jednoimienną Katedrą im. Eugeniusza Kwiatkowskiego na Uniwersytecie Gdańskim. W wyniku współpracy naukowej pracowników Wydziałów: Ekonomicznego, Prawa i Administracji, Nauk społecznych oraz Zarządzania UG powstało wieloautorskie opracowanie obejmujące diagnozę, propozycje opomiarowania i zarys perspektyw rozwoju Trójmiejskiej Aglomeracji. Struktura książki obejmuje wielowymiarowe zagadnienia: prawne oraz regulacyjne, gospodarcze i ekonomiczne, społeczno-kulturowe, a także technologiczne. Podział jej treści został podporządkowany metodyce PEST, która m.in. pozwala na diagnozę, ocenę i identyfikację kluczowych czynników sukcesu oraz ryzyka regionu w ujęciu makroekonomicznym. Z uwagi na lokalizację Trójmiasta w regionie basenu Morza Bałtyckiego w opracowaniu nie zabrakło zagadnień związanych z transportem morskim, portami, turystyką oraz innymi kluczowymi i reprezentowanymi przez Pomorze sektorami.