PhD thesis defense

Posted on 2022-10-27

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 18 listopada 2022 r. o godz. 12.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie ekonomia i finanse - w trybie telekonferencji poprzez MS Teams


mgr. Tomasza ADAMKIEWICZAna temat: „Konkurencja i współpraca organizatorów usług na rynku transportu miejskiego i regionalnego na przykładzie województwa pomorskiego"Promotor:

  • prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski
    Uniwersytet Gdański

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Magdalena Zioło
    Uniwersytet Szczeciński

  • dr hab. Grzegorz Dydkowski
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

 

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej proszone są o przesłanie wiadomości e-mail na adres: m.balicka@ug.edu.pl do dnia 17 listopada 2022 r.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie, ul. Armii Krajowej 110.


Streszczenie dysertacji oraz recenzje zostały opublikowane na stronie Uniwersytetu Gdańskiego.