Zebranie wyborcze pracowników WE

Posted on 2012-06-01

Zgodnie z § 24 Ordynacji Wyborczej Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 października 2011 roku, stanowiącej załącznik nr 7 do Statutu UG Komisja  Wyborcza Wydziału Ekonomicznego UG zwołuje zebranie wyborcze pracowników Wydziału Ekonomicznego UG niebędących  nauczycielami akademickimi. W celu dokonania wyboru 2 przedstawicieli do Rady Wydziału Ekonomicznego  Uniwersytetu Gdańskiego

Zebranie odbędzie się w dniu 4 czerwca 2012 roku o godzinie 13.30 w  sali 210 budynku Wydziału Ekonomicznego UG

Jeżeli na zebranie danej grupy pracowników w wyznaczonym terminie nie  przybędzie 50% uprawnionych do głosowania, tego samego dnia w tym samym  miejscu 15 minut po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia pierwszego zebrania  odbędzie się zebranie w drugim terminie. Dla dokonania wyboru w drugim  terminie nie jest wymagane kworum 50% uprawnionych do głosowania.

Przewodniczący
Wydziałowej Komisji Wyborczej

prof. UG, dr hab. Henryk Ćwikliński