Wybory Dziekana Wydziału Ekonomicznego UG

Posted on 2012-06-01

W dniu 17 maja 2012 r. odbyły się wybory Dziekana Wydziału Ekonomicznego UG na kadencję 2012-16. Decyzją Wydziałowego Kolegium Elektorów  Dziekanem został wybrany ponownie  prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski.

Serdecznie gratulujemy !