Study in the field of BiTE

Posted on 2022-08-29

Zapraszamy na studia na kierunku „Biznes i technologia ekologiczna” (BiTE).

Jest to interdyscyplinarny kierunek studiów prowadzony przez Wydział Ekonomiczny i Wydział Chemii, którego celem jest wyposażenie absolwenta w interdyscyplinarną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu nauk ekonomicznych, ochrony środowiska i technologii ekologicznej.


Kierunek prowadzony jest na studiach stacjonarnych II stopnia.


Podczas studiów studenci mają możliwość nauki diagnozowania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw ekologicznych oraz wskazywania kierunków usprawnień ich działania, tworzą ich biznesplany.
W ten sposób studenci zdobywają kompetencje umożliwiające przygotowanie całościowej koncepcji biznesu ekologicznego i planu technologiczno – biznesowego w zakresie przedsiębiorstwa lub przedsięwzięcia ekologicznego.

Wśród umiejętności absolwenta należy wymienić planowanie i organizowanie procesów ekonomicznych w przedsiębiorstwie branży ekologicznej, eksploatacji urządzeń i instalacji ekologicznych oraz prowadzenia przedsiębiorstw tej branży.

Studenci mają okazję uczestniczenia w wykładach i ćwiczeniach prowadzonych przez wykładowców z dwóch wydziałów uniwersyteckich (Wydział Ekonomiczny i Wydział Chemii), jak również praktyków biznesu oraz udziału w przedmiotach specjalizacyjnych, np. Nanotechnologia a środowisko, Zielone zamówienia publiczne czy Negocjacje w biznesie.

Osiągnięcie efektów kształcenia studiów drugiego stopnia stwarza absolwentom możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach z branży ekologicznej w działach:

eksploatacji, sprzedaży, rozwoju, analiz, marketingu; instytucjach finansujących ekologię i przedsiębiorczość; jednostkach wspierania biznesu i firmach konsultingowych; przedsiębiorstwach budowlanych realizujących instalacje ekologiczne; przedsiębiorstwach handlowych z branży ekologicznej.

Szczegółowe informacje i program studiów: Biznes i technologia ekologiczna

Informacje o rekrutacji na kierunek: Biznes i technologia ekologiczna - rekrutacja

Studia stacjonarne II stopnia, kierunek Biznes i technologia ekologiczna:

  • rejestracja kandydatów w systemie IRK: od 2 sierpnia do 5 września 2022 r.
  • ogłoszenie listy kandydatów: 9 września 2022 r.
  • składanie dokumentów: od 10, 12, 13 i 14 września 2022 r.
  • ogłoszenie listy przyjętych: 14 września 2022 r.Zapraszamy na studia na kierunku „Biznes i technologia ekologiczna” (BiTE).

System Internetowej Rekrutacji Kandydatów (https://studenci.irk.ug.edu.pl/).