Additional enrollment for part-time 1st and 2nd

Posted on 2021-09-27

ZAPRASZAMY NA WYDZIAŁ EKONOMICZNY!Druga rekrutacja dodatkowa na studia niestacjonarne:
Rekrutacja dodatkowa na studia niestacjonarne II stopnia:
Terminy rekrutacji na studia niestacjonarne:

  • rejestracja kandydatów w systemie IRK: do 11 października 2021 r.
  • ogłoszenie listy kandydatów: 13 października 2021 r.
  • składanie dokumentów: od 14 do 20 października 2021 r.
  • ogłoszenie listy przyjętych: 21 października 2021 r.
DYŻURY WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ
https://ekonom.ug.edu.pl/web/rekrutacja/index.html?lang=pl&ao=dyzury_wydzialowej_komisji_rekrutacyjnej
 

ZASADY REKRUTACJI
https://ekonom.ug.edu.pl/web/rekrutacja/index.html?lang=pl&ac=zasady_rekrutacji
 

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:
https://ekonom.ug.edu.pl/web/rekrutacja/index.html?lang=pl&ao=informator_dla_ciebie


TERMINY REKRUTACJI:
https://ekonom.ug.edu.pl/web/rekrutacja/index.html?lang=pl&ao=terminy_rekrutacji