2nd additional recruitment on full-time studies

Posted on 2019-10-08

Druga rekrutacja dodatkowa na Wydziale Ekonomicznym na studia stacjonarne II stopnia

  • Studia stacjonarne II stopnia na kierunku Ekonomia
  • Studia stacjonarne II stopnia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze


Ostatnie wolne miejsca na studiach stacjonarnych na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunkach Ekonomia i Międzynarodowe stosunki gospodarcze.

Terminy rekrutacji dodatkowej

  • rejestracja kandydatów w systemie IRK – do 13 października 2019 r.;
  • listy kandydatów – 15 października 2019 r.;
  • składanie dokumentów – od 16 do 22 października 2019 r.;
  • ogłoszenie listy osób przyjętych – 22 października 2019 r.


Komisja Rekrutacyjna Wydziału Ekonomicznego pełni dyżury w dniach 7-22 października br. od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-17.00 oraz w soboty w godz. 11.00-13.00.Miejsce dyżurów Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

Wydział Ekonomiczny

Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121, pok. B415

tel.: +48 58 523 11 12, +48 58 523 11 15