Second additional recruitment at our faculty

Posted on 2019-10-03

Rekrutacja na studia niestacjonarne

Druga rekrutacja dodatkowa na Wydziale Ekonomicznym na studia niestacjonarne:

 
Specjalności dostępne w ramach rekrutacji dodatkowej na studiach niestacjonarnych II stopnia:

  • kierunek Ekonomia: Ekonomika transportu i logistyka, Finanse w przedsiębiorstwach;
  • kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze: Handel zagraniczny.

 
 Terminy rekrutacji dodatkowej

  • rejestracja kandydatów w systemie IRK – do 3 do 15 października 2019 r.;
  • listy kandydatów – 17 października 2019 r.;
  • składanie dokumentów – od 18 do 24 października 2019 r.;
  • ogłoszenie list osób przyjętych – 25 października 2019 r.


 
Pierwsze zajęcia w weekend 26-27 października 2019 r.

 

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Ekonomicznego
będzie pełnić dyżury w dniach 2-24 października br. od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-17.00 oraz w soboty w godz. 11.00-13.00.

Miejsce dyżurów Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

Wydział Ekonomiczny

Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121, pok. B415
tel.: +48 58 523 11 12, +48 58 523 11 15