Additional recruitment at the Faculty

Posted on 2019-09-11

Rekrutacja dodatkowa na Wydziale Ekonomicznym na studia stacjonarne i niestacjonarne

 
Specjalności dostępne w ramach rekrutacji dodatkowej na studiach stacjonarnych II stopnia:

 • Kierunek Ekonomia: 
  Diagnozowanie ekonomiczne i funkcjonowanie przedsiębiorstw, E-commerce, Ekonomika transportu i logistyka, Innowacyjność w gospodarce, Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczości.
 • Kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze: 
  Finanse międzynarodowe i bankowość, Handel zagraniczny, Międzynarodowa ekonomia menedżerska, Międzynarodowe strategie marketingowe, Międzynarodowy transport i handel morski.


Specjalności dostępne w ramach rekrutacji dodatkowej na studiach niestacjonarnych II stopnia:

 • Kierunek Ekonomia: Ekonomika transportu i logistyka, Finanse w przedsiębiorstwach
 • Kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze: Handel zagraniczny

 
 Terminy rekrutacji dodatkowej:

 • rejestracja kandydatów w systemie IRK – do 17 września 2019 r.
 • ogłoszenie listy kandydatów – 19 września 2019 r.
 • składanie dokumentów – od 20 do 26 września 2019 r.
 • ogłoszenie listy osób przyjętych – 27 września 2019 r.

 
Komisja pełni dyżury:

 • do 19 września br. od poniedziałku do soboty w godz. 10.00-13.00;
 • w dniach 20-26 września br. od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-17.00 oraz w sobotę w godz. 10.00-13.00.

 
Miejsce dyżurów Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:
Wydział Ekonomiczny
Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121, pok. 1
tel.: +48 58 523 11 12, +48 58 523 11 15