Additional recruitment at the Faculty

Posted on 2019-08-08

 

Rekrutacja dodatkowa na Wydziale Ekonomicznym 

 

Specjalności dostępne w ramach rekrutacji dodatkowej na studiach niestacjonarnych II stopnia:

  • Kierunek Ekonomia: Ekonomika transportu i logistyka, Finanse w przedsiębiorstwach
  • Kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze: Handel zagraniczny 


Terminy rekrutacji dodatkowej

  • rejestracja kandydatów w systemie IRK – do 17 września 2019 r.;
  • listy kandydatów – 19 września 2019 r.;
  • składanie dokumentów – od 20 do 26 września 2018 r.;
  • ogłoszenie listy osób przyjętych – 27 września 2018 r.


Przed 9 września br. w sprawach związanych z rekrutacją prosimy kontaktować się z Biurem Rekrutacji w Rektoracie (tel. + 48 58 523 23 28, + 48 58 523 25 32, + 48 58 523 23 26 lub + 48 58 523 23 12).

Kontakt z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną od  9 września 2019 r. 
Komisja będzie pełnić dyżury:

  • w dniach 9-19 września br. od poniedziałku do soboty w godz. 10.00-13.00;
  • w dniach 20-26 września br. od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-17.00 oraz w sobotę w godz. 10.00-13.00.


Miejsce dyżurów Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:
Wydział Ekonomiczny
Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121, pok. 1
tel.: +48 58 523 11 12, +48 58 523 11 15