Nowe Międzywydziałowe Studia Podyplomowe

Posted on 2019-07-05

Celem kształcenia na studiach podyplomowych jest przygotowanie ich uczestników do rozpoczęcia pracy nad rozprawą doktorską.

W szczególności cel ten ma być osiągnięty poprzez:

  1. zbudowanie wiedzy metodologicznej w zakresie prowadzenia badań naukowych (przedmioty: Metodologia badań ekonomicznych, Warsztaty metodologiczne; ale także Metody i techniki badań ilościowych, Ekonometria stosowana);
  2. umożliwienie indywidualnych konsultacji słuchacza (potencjalnie przyszłego doktoranta) z rozważanym promotorem w celu ustalenia oraz doprecyzowania przedmiotu badań i dalszego zaawansowania pracy (przedmioty: Seminarium doktorskie, Seminarium - prezentacja naukowa);
  3. wskazanie głównych nurtów badawczych, jakie współcześnie występują w badaniach realizowanych w dyscyplinach: nauki o zarządzaniu i jakości oraz ekonomia i finanse (przedmioty: Współczesne problemy ekonomii i finansów, Współczesne problemy nauk o zarządzaniu i jakości).


Więcej informacjiKontakt
mgr Małgorzata Balicka
Dziekanat Wydziału Ekonomicznego, pok. 105
ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot
tel. +48 58 523 11 17
e-mail: m.balicka@ug.edu.pl