Przedłużony termin rekrutacji

Posted on 2017-09-14

Przedłużenie terminu rekrutacji i składania dokumentów na Niestacjonarne Studia Podyplomowe - Start po doktorat z ekonomii

Rejestracja w IRK do 27.09.2017 do godz. 12.00.
Składanie dokumentów do 27.09.2017 do godz. 15.00

Szczegóły dotyczące studiów i procesu rekrutacji na stronie:
http://ekonom.ug.edu.pl/web/ps_spde/?lang=pl&ao=studia_podyplomowe_start_po_doktorat_z_ekonomii