Obrona rozprawy doktorskiej

Opublikowano 28 kwietnia 2021 roku

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 20 maja 2021 r. o godz. 9.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie ekonomia i finanse - w trybie telekonferencji poprzez MS Teams


mgr. Krzysztofa KRZYWDZIŃSKIEGO


na temat: „Własność państwowa i jej implikacje dla akcjonariuszy spółek elektroenergetycznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie”


Promotor:

  • prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska
    Uniwersytet Gdański


Recenzenci:

  • dr hab. Agata Adamska
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  • dr hab. Piotr Urbanek
    Uniwersytet Łódzki

 Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej proszone są o przesłanie wiadomości e-mail na adres: m.balicka@ug.edu.pl do dnia 18 maja 2021 r.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego. Praca została wyłożona w Bazie Wiedzy UG.

Streszczenie dysertacji oraz recenzje zostały opublikowane na stronie Uniwersytetu Gdańskiego.