mgr Christian Orobello

Opublikowano 19 października 2021 roku

Wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora:

Tytuł rozprawy:

Dziedzina: dziedzina nauk społecznych
Dyscyplina: ekonomia i finanse


Promotor:


Recenzenci:

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony:

Streszczenie:

Recenzje:

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej:

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Nadanie stopnia doktora: