mgr Ewa Boryczko

Opublikowano 22 lipca 2021 roku

Wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 28 czerwca 2021 r.

Tytuł rozprawy: Zielone zamówienia publiczne w obszarze robót budowlanych jako instrument wsparcia polityki zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego

Dziedzina: dziedzina nauk społecznych
Dyscyplina: ekonomia i finanse


Promotor: dr hab. Sylwia Pangsy-Kania, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Promotor pomocniczy: dr Elżbieta Adamowicz

Recenzenci:

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony:

Streszczenie:

Recenzje:

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej:

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Nadanie stopnia doktora: