mgr inż. Andrzej Reszke

Opublikowano 23 czerwca 2021 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 31 stycznia 2019 r.

Tytuł rozprawy: Ocena wpływu stygmatyzacji technologicznej na wartość nieruchomości mieszkaniowych na przykładzie wybranych lokalizacji

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: dr hab. Dariusz Trojanowski, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Promotor pomocniczy: dr Arkadiusz Kozłowski

Recenzenci:

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony:

Streszczenie:

Recenzje:

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej:

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Nadanie stopnia doktora: