mgr Patricia Orelly

Opublikowano 25 stycznia 2021 roku

Wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 5 marca 2021 r.

Tytuł rozprawy: Building competitive advantage in Bangladesh's FMCG sector - the perspective of customers

Dziedzina: dziedzina nauk społecznych
Dyscyplina: ekonomia i finanse


Promotor: dr hab. Joanna Bednarz

Promotor pomocniczy: dr Tomasz Bieliński

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 8 października 2021 r.

Streszczenie: wersja polska, wersja angielska

Recenzje:


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 26 listopada 2021 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 26 listopada 2021 r.

Nadanie stopnia doktora: