mgr Tomasz Konewka

Opublikowano 30 listopada 2020 roku

Wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 12 maja 2021 r.

Tytuł rozprawy: Budowanie przewagi konkurencyjnej na europejskim rynku samochodów elektrycznych

Dziedzina: dziedzina nauk społecznych
Dyscyplina: ekonomia i finanse


Promotor: dr hab. Joanna Bednarz

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 18 listopada 2021 r.

Streszczenie: wersja polska, wersja angielska

Recenzje:


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej:

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Nadanie stopnia doktora: