mgr Anna Michalska-Szajer

Opublikowano 05 listopada 2020 roku

Wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 4 czerwca 2020 r.

Tytuł rozprawy: Społeczna odpowiedzialność portów morskich. Koncepcja pomiaru i oceny

Dziedzina: dziedzina nauk społecznych
Dyscyplina: ekonomia i finanse


Promotor: dr hab. Hanna Klimek

Promotor pomocniczy: dr Janusz Dąbrowski

Recenzenci:

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony:

Streszczenie:

Recenzje:

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej:

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Nadanie stopnia doktora: