dr Maciej Gierusz

Opublikowano 24 stycznia 2020 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 24 listopada 2016 r.

Tytuł rozprawy: Ujęcie i wycena nabytej wartości firmy w kontekście użyteczności sprawozdania finansowego

Dziedzina: nauki społeczne
Dyscyplina: Ekonomia i finanse


Promotor: prof. dr hab. Teresa Martyniuk

Promotor pomocniczy: dr Ewa Majerowska

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 23 stycznia 2020 r.

Streszczenie: wersja polska, wersja angielska

Recenzje:


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 6 lutego 2020 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 6 lutego 2020 r.

Nadanie stopnia doktora: 20 lutego 2020 r.