mgr Czesław Warsewicz

Opublikowano 10 maja 2019 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 25 kwietnia 2019 r.

Tytuł rozprawy: Ekonomiczne i organizacyjne determinanty kształtowania funkcji operatora logistycznego 3 PL w PKP Cargo

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: prof. dr hab. Mirosław Chaberek

Promotor pomocniczy: dr Leszek Reszka

Recenzenci:

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony:

Streszczenie:

Recenzje:

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej:

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Nadanie stopnia doktora: