dr Stefan Poier

Opublikowano 10 maja 2019 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 25 kwietnia 2019 r.

Tytuł rozprawy: Influence of individual differences on the adoption of electricity storages in the German photovoltaic market

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: dr hab. Anna Nikodemska-Wołowik, prof. UG

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 20 maja 2021 r.

Streszczenie: wersja polska, wersja angielska

Recenzje:


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 31 maja 2021 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 31 maja 2021 r.

Nadanie stopnia doktora: 24 czerwca 2021 r.