mgr Agata Olechnowicz

Opublikowano 04 kwietnia 2019 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 28 marca 2019 r.

Tytuł rozprawy: Behawioralne uwarunkowania podejmowania decyzji o dobrowolnych oszczędnościach na cele emerytalne w Polsce

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: dr hab. Teresa Kamińska, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Elżbieta Babula

Recenzenci:

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony:

Streszczenie:

Recenzje:

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej:

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Nadanie stopnia doktora: