mgr Bartholomä Waltermann

Opublikowano 01 lutego 2019 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 31 stycznia 2019 r.

Tytuł rozprawy: Increased banking supervisory regulations in the European Union – the case of German banking

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: dr hab. Eugeniusz Gostomski, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Iwona Sobol
Recenzenci:

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony:

Streszczenie:

Recenzje:

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej:

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Nadanie stopnia doktora: