mgr Monika Kozieja

Opublikowano 01 lutego 2019 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 31 stycznia 2019 r.

Tytuł rozprawy: Wspieranie innowacji społecznych na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: prof. dr hab. Jacek Zaucha

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony:

Streszczenie: wersja polska, wersja angielska

Recenzje:


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej:

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Nadanie stopnia doktora: