dr Filip Borysewicz

Opublikowano 01 lutego 2019 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 31 stycznia 2019 r.

Tytuł rozprawy: Problem konsolidacji finansów publicznych w Polsce. Oceny metodologiczne

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: dr hab. Henryk Ćwikliński, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Grzegorz Szczodorowski

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 20 maja 2021 r.

Streszczenie: wersja polska, wersja angielska

Recenzje:


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 18 czerwca 2021 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 18 czerwca 2021 r.

Nadanie stopnia doktora: 24 czerwca 2021 r.