mgr Adam Wieczorek

Opublikowano 10 stycznia 2019 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 20 grudnia 2018 r.

Tytuł rozprawy: Zmiany w obsłudze logistycznej łańcuchów dostaw wykorzystujących technologię druku 3D

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: prof. dr hab. Mirosław Chaberek

Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Szmelter-Jarosz

Recenzenci:

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony:

Streszczenie:

Recenzje:

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej:

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Nadanie stopnia doktora: