dr Karolina Józefowicz

Opublikowano 24 listopada 2018 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 22 listopada 2018 r.

Tytuł rozprawy: Atrakcyjność inwestycyjna a rozwój rynku nieruchomości komercyjnych w polskich metropoliach

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 18 czerwca 2020 r.

Streszczenie: wersja polska, wersja angielska

Recenzje:


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 3 lipca 2020 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 3 lipca 2020 r.

Nadanie stopnia doktora: 9 lipca 2020 r.