dr Anna Semmerling

Opublikowano 22 października 2018 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 18 października 2018 r.

Tytuł rozprawy: Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego gmin w Polsce na tle ich sytuacji dochodowej

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: dr hab. Henryk Ćwikliński, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Andrzej Paczoski

Recenzenci:

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 12 września 2019 r.

Streszczenie: wersja polska, wersja angielska

Recenzje:


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 23 września 2019 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 23 września 2019 r.

Nadanie stopnia doktora: 26 września 2019 r.