dr Daniel Sonnet

Opublikowano 22 października 2018 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 18 października 2018 r.

Tytuł rozprawy: Building and evaluating the Probabilistic Inflation Forecasting Expert System (PIFES)

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: dr hab. Teresa Kamińska, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Marcin Brycz

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 25 kwietnia 2019 r.

Streszczenie: wersja polska, wersja angielska

Recenzje:


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 7 maja 2019 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 7 maja 2019 r.

Nadanie stopnia doktora: 23 maja 2019 r.