dr Rafał Janik

Opublikowano 22 października 2018 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 18 października 2018 r.

Tytuł rozprawy: Rola rekomendacji giełdowych w kształtowaniu cen akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: dr hab. Leszek Czerwonka, prof. UG

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 12 września 2019 r.

Streszczenie: wersja polska, wersja angielska

Recenzje:


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 23 września 2019 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 23 września 2019 r.

Nadanie stopnia doktora: 26 września 2019 r.