dr Hernan Alzate Arias

Opublikowano 14 września 2018 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 13 września 2018 r.

Tytuł rozprawy: Cross-border Financial Spillovers and the Risk-taking Channel Response

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 12 września 2019 r.

Streszczenie: wersja polska, wersja angielska

Recenzje:


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 13 września 2019 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 13 września 2019 r.

Nadanie stopnia doktora: 26 września 2019 r.