mgr Piotr Wulgaris

Opublikowano 25 czerwca 2018 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 21 czerwca 2018 r.

Tytuł rozprawy: Infrastruktura transportu kolejowego województwa pomorskiego w świetle współczesnych wyzwań

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: prof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król

Recenzenci:

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony:

Streszczenie:

Recenzje:

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej:

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Nadanie stopnia doktora: