mgr Tomasz Radzikowski

Opublikowano 25 czerwca 2018 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 21 czerwca 2018 r.

Tytuł rozprawy: Konkurencyjność tranzytowych kolejowych przewozów intermodalnych w Polsce

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: dr hab. Stanisław Miecznikowski, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr hab. Marcin Wołek

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 18 listopada 2021 r.

Streszczenie: wersja polska, wersja angielska

Recenzje:


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 3 grudnia 2021 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Nadanie stopnia doktora: