dr Aleksander Jagiełło

Opublikowano 25 czerwca 2018 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 21 czerwca 2018 r.

Tytuł rozprawy: Elektromobilność w kształtowaniu rozwoju drogowego transportu miejskiego w Polsce

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski

Promotor pomocniczy: dr Marcin Wołek

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 22 października 2020 r.

Streszczenie: wersja polska, wersja angielska

Recenzje:


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 6 listopada 2020 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 6 listopada 2020 r.

Nadanie stopnia doktora: 19 listopada 2020 r.