dr Renata Leśniak

Opublikowano 18 maja 2018 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 17 maja 2018 r.

Tytuł rozprawy: Motywowanie pracowników sektora bankowego w świetle przynależności pokoleniowej

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: prof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider

Promotor pomocniczy: dr Magdalena Markiewicz

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 18 lutego 2021 r.

Streszczenie: wersja polska, wersja angielska

Recenzje:


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 5 marca 2021 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 5 marca 2021 r.

Nadanie stopnia doktora: 18 marca 2021 r.