dr Adam Kaliszewski

Opublikowano 24 lutego 2018 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 22 lutego 2018 r.

Tytuł rozprawy: Konkurencyjność morskich terminali kontenerowych w Polsce

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: dr hab. Hanna Klimek, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Janusz Dąbrowski

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 20 maja 2021 r.

Streszczenie: wersja polska, wersja angielska

Recenzje:


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 18 czerwca 2021 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 18 czerwca 2021 r.

Nadanie stopnia doktora: 24 czerwca 2021 r.