dr inż. Rafał Śpiewak

Opublikowano 20 stycznia 2018 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 18 stycznia 2018 r.

Tytuł rozprawy: Determinanty efektywności inwestycyjnej systemów fotowoltaicznych na rynku energii elektrycznej

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: dr hab. Henryk Woźniak, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr inż. Izabela Piasecka

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 18 czerwca 2020 r.

Streszczenie: wersja polska, wersja angielska

Recenzje:


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 1 lipca 2020 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 1 lipca 2020 r.

Nadanie stopnia doktora: 9 lipca 2020 r.