mgr Lilia Neumann

Opublikowano 15 grudnia 2017 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 14 grudnia 2017 r.

Tytuł rozprawy: Modele bankowości skierowanej do małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: dr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Andrzej Poszewiecki

Recenzenci:

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony:

Streszczenie:

Recenzje:

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej:

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Nadanie stopnia doktora: