mgr Sebastian Gebauer

Opublikowano 20 października 2017 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 19 października 2017 r.

Tytuł rozprawy: Local talent retention by foreign firms in China

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: prof. dr hab. Ewa Oziewicz

Promotor pomocniczy: dr Tomasz Bieliński

Recenzenci:

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony:

Streszczenie:

Recenzje:

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej:

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Nadanie stopnia doktora: