mgr Magdalena Potrykus-Czapp

Opublikowano 22 czerwca 2017 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 22 czerwca 2017 r.

Tytuł rozprawy: Bariery wejścia przedsiębiorstw branży budowlanej działających w Polsce na rynki krajów skandynawskich

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: dr hab. Dorota Simpson, prof UG

Promotor pomocniczy: dr Tomasz Michałowski

Recenzenci:

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony:

Streszczenie:

Recenzje:

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej:

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Nadanie stopnia doktora: