dr Ewelina Żaguń

Opublikowano 23 października 2016 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 22 września 2016 r.

Tytuł rozprawy: Publiczne instrumenty zwrotne dla małych i średnich przedsiębiorstw

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: dr hab. Marek Szczepaniec, prof. UG

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 19 kwietnia 2018 r.

Streszczenie: wersja angielska

Recenzje:


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 30 maja 2018 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 30 maja 2018 r.

Nadanie stopnia doktora: 21 czerwca 2018 r.