dr Rafał Szyc

Opublikowano 23 października 2016 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 20 października 2016 r.

Tytuł rozprawy: Transport samochodowy w świetle współczesnych wyzwań społeczno-gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu kościerskiego

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: prof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król

Recenzenci: 


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 30 kwietnia 2020 r.

Streszczenie: wersja polska, wersja angielska

Recenzje:


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 14 maja 2020 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 14 maja 2020 r.

Nadanie stopnia doktora: 21 maja 2020 r.