dr Katarzyna Andruszkiewicz-Badura

Opublikowano 23 października 2016 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 20 października 2016 r.

Tytuł rozprawy: Determinanty postępowania nabywców na rynku komercyjnych usług edukacyjnych na poziomie szkolnictwa wyższego

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: dr hab. Anna Nikodemska-Wołowik, prof. UG

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 25 kwietnia 2019 r.

Streszczenie: wersja polska, wersja angielska

Recenzje:


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 14 maja 2019 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 14 maja 2019 r.

Nadanie stopnia doktora: 23 maja 2019 r.