dr Magdalena Jażdżewska-Gutta

Opublikowano 07 maja 2016 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 14 kwietnia 2016 r.

Tytuł rozprawy: Znaczenie bezpieczeństwa dla funkcjonowania międzynarodowych łańcuchów dostaw

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: prof. dr hab. Janusz Neider

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 17 maja 2018 r.

Streszczenie: wersja polska, wersja angielska

Recenzje:


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 30 maja 2018 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 30 maja 2018 r.

Nadanie stopnia doktora: 21 czerwca 2018 r.