mgr Agnieszka (Miłosz) Wentk

Opublikowano 26 lutego 2016 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 25 lutego 2016 r.

Tytuł rozprawy: Strategiczna analiza i synteza funkcjonowania przedsiębiorstw użyteczności publicznej transportu

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Szałucki

Promotor pomocniczy: dr Ryszard Miler

Recenzenci:

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony:

Streszczenie:

Recenzje:


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej:

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Nadanie stopnia doktora: