dr Aleksandra Łysik

Opublikowano 18 kwietnia 2015 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 19 marca 2015 r.

Tytuł rozprawy: Skuteczność instrumentów ekonomicznych w zwalczaniu źródeł międzynarodowego terroryzmu

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: dr hab. Dorota Simpson, prof. UG

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 2 czerwca 2016 r.

Streszczenie: wersja polska, wersja angielska

Recenzje:


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 8 lipca 2016 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 8 lipca 2016 r.

Nadanie stopnia doktora: 22 września 2016 r.