mgr Solomon Thomas

Opublikowano 18 kwietnia 2015 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 22 stycznia 2015 r.

Tytuł rozprawy: Four gap model for the establishment of sustainable development in Nigeria in the 21st century

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: dr hab. Teresa Kamińska, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Marcin Brycz

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony:

Streszczenie: wersja polska, wersja angielska

Recenzje:

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej:

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Nadanie stopnia doktora: