mgr Ewa Patra

Opublikowano 18 kwietnia 2015 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 26 czerwca 2014 r.

Tytuł rozprawy: Wykorzystanie nietypowych form zatrudnienia jako element elastyczności rynku pracy w Polsce

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: dr hab. Dorota Simpson, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Katarzyna Bałandynowicz-Panfil

Recenzenci:

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony:

Streszczenie:

Recenzje:

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej:

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Nadanie stopnia doktora: