dr hab. Piotr Dzikowski

Opublikowano 26 kwietnia 2021 roku

Wniosek: 26 lutego 2021 r.

Autoreferat: wersja polska

Komisja habilitacyjna:

  • Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Marian Gorynia - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Recenzent: prof. dr hab. Wanda Gaczek - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Recenzent: prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Recenzent: prof. dr hab. Mirosław Wojciech Szreder - Uniwersytet Gdański
  • Recenzent: prof. dr hab. Robert Ciborowski - Uniwersytet w Białymstoku
  • Członek komisji: dr hab. Joanna Bednarz - Uniwersytet Gdański
  • Sekretarz komisji: dr hab. Anna Golejewska - Uniwersytet GdańskiRecenzje:Harmonogram postępowania habilitacyjnego
:

Wszczęcie postępowania: 26 lutego 2021 r.

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania przez Radę Dyscypliny Ekonomia i finanse UG: 22 kwietnia 2021 r.

Powołanie Komisji habilitacyjnej: 24 czerwca 2021 r.

Uchwała Komisji habilitacyjnej zawierająca opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego: 18 listopada 2021 r.

Uchwała Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse w sprawie nadania/odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego: 16 grudnia 2021 r.